Drain Cover Manufacturer Websites

Company         Model Information (Websites) Dates Sold Remedy
A & A  www.aamfg.com  Dec. 2008-Apr. 2011     Replacement or Retrofit 
       
       
       
       
       

 

Company         Model Information (Websites) Dates Sold                       Remedy
A & A www.aamfg.com Dec. 2008-Apr. 2011        Replacement or Retrofit
       
AquaStar www.aquastarpoolproducts.com/draincoverrecall Dec. 2008-Apr. 2001 Replacement or Retrofit
       
Color Match www.poolfittings.com/drain_cover_recall.htm Dec. 2008-Apr. 2011 Replacement or Retrofit
       
Custom Molded Products    www.c-m-p.com/DrainCoverRecall.htm Dec. 2008-Apr. 2011 Replacement or Retrofit
       
Hayward www.hayward-pool.com/draincoverrecall Dec. 2008-Apr. 2011 Replacement or Retrofit
       
Rising Dragon www.risingdragonplastics.com/en/draincoverrecall.html         Dec. 2008- Apr. 2011 Replacement or Retrofit
       
Pentair   www.pentairpool.com/draincoverrecall June 2009-Apr. 2011 Replacement or Retrofit